باز پروازی دیگر بر فراز قله دماوند تا عرش خدا

و باز آفرینش قدرت و عزت برای ملت ایران

سرداری دیگر، پس از سالها قدرت آفرینی دانشمندانه با علم، اینبار با شهادت خود بر اقتدار ملت ایران افزود.

واقع بین باشیم؛

ما دشمن داریم

و دشمنان ما همواره دنبال لحظه‌ای فرصت برای ضربه زدن هستند.

واقع بین باشیم؛

کدام جریان به دشمنان ما جرأت داد؟

جریان تضعیف کننده ایران

هرکسی که علیرغم خسارت محض برجام، مذاکره دوباره با دشمن را فرصت بداند، تضعیف کننده ایران است.

دشمن هرگاه هر ضربه‌ای به ملت ایران زده، بخاطر سیاستمداران ضعیف و تضعیف کننده ایران بوده است.

🔻علیرضا پناهیان - ۹۹.۰۹.۰۷

🌷 شهید فخری زاده

(کانال ایتا پناهیان)

موضوعات: همه  لینک ثابت[جمعه 1399-09-07] [ 01:03:00 ق.ظ ]